KONTAKT
sledujte
nás online
volejte
774 100 001
O projektu
 

Na území Malšovic v Hradci Králové proběhla v minulých letech výstavba obytného souboru „Plachta“. Výstavba byla rozdělena do několika etap a některé z nich stále ještě pokračuji. Vznikla tak v rámci městské části nová čtvrť bytových domů převážně situovaných podél dnešní ulice Rybova. Ve své západní části je ulice Rybova ukončena křižovatkou s ulicí Průběžná, která vede přes Zámostskou svodnici a toto území propojuje s původním částí Malšovic a vede pak dále do centra města. V opačném směru je však lokalita situována na okraji městské čtvrti a téměř v docházkové vzdálenosti navazuje na přírodní prostředí Městských lesů. Nabízí tak velmi úzký kontakt s přírodou s možností sportovního vyžití, které je pro malšovickou část Hradce Králové typické a vyhlášené.
Dílčí celky bytové výstavby Plachta jsou koncipovány velmi jednotně z hlediska urbanisitckého i architektonického a odkazují se na původního ducha jednoduché a funkční zástavby původně okrajových částí města v první polovině 20.století realizovanou architektem Gočárem.

Bytový dům Rezidence Rybova je situován na křížení ulic Rybova a Průběžná, na pozemku, který jako jediný nebyl při původní realizaci celého záměru zastavěn. Vzhledem k jednoznačně definovanému stavebnímu rázu celé ulice Rybova byla volba umístění, tvaru i vzhledu zdánlivě jednoduchým úkolem. V původních studiích řešení lokality Plachta bylo se zastavěním tohoto pozemku počítáno, bylo tedy cílem se maximálně přiblížit původnímu záměru. V projektu musely být zohledněny aktuální požadavky dnešní doby mající vliv na celkové umístění a řešení projektu –např. potřeba zajištění dostatečného počtu parkovacích stání, volbu vhodné skladby bytových jednotek dle aktuálních požadavků trhu, a podobně. I přes dané a nepřekorčitelné limity (velikost pozemku, zajištění odstupových vzdáleností, splnění rozhledových poměrů v křižení ulic) se podařilo ulici Rybovu „uzavřít“ v původním duchu a objekt Rezidence Rybova tak zapadá do původní koncepce ideového návrhu.LokalitaDeveloper
Rezidence Rybova s.r.o.
Hlubočepská 1190/38d, 150 00 Praha 5
IČO 46977643
 


 
Prodej
NEXT reality
rybova@nextreality.cz
tel: +420 774 100 001
 


ad-squad.com // All Rights Reserved